WORKSHOP “BẮT MẠCH DOANH NGHIỆP, CHẨN ĐOÁN GIAN NAN CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Bắt mạch doanh nghiệp, chẩn đoán gian nan chuyển đổi số

ĐĂNG KÝ THAM GIA WORKSHOP

Anh/Chị vui lòng đăng ký tham dự Workshop “Bắt mạch doanh nghiệp, chẩn đoán gian nan chuyển đổi số” theo mẫu dưới đây (Dành tặng 3 suất tư vấn chuyển đổi số miễn phí cho doanh nghiệp đăng ký tham gia & đặt câu hỏi cho diễn giả)
Họ và tên *
Số điện thoại *
Công ty *
Email *
Bạn biết đến Workshop thông qua kênh nào? *
Câu hỏi của bạn dành cho diễn giả về chủ đề chuyển đổi số?
0964 578 234